unnamed_(1)_17
unnamed-15-1...
shutterstock...
unnamed-15-1...

 
המלצות חמות מהלומדים:
635305249_640

אבחון אישי
למטפלים מנוסים ולמתחילים.


מה זה אבחון אישי?

האדם מורכב מטבעים שנתנו לו מעצם לידתו. הוא אינו יכול לשנותם, הוא גם לא צריך לשנותם.
אנו נלחמים לא פעם נגד מה שאפשר, במקום להיצמד ליכולת העצומה שלנו ואיתה לפרוץ את הגבולות שכל כך הרבה זמן חוסמים אותנו.

אבחון אישי על פי המרחב האישי מאפשרים לנו לדעת באופן מדויק להפליא את החוזקות שלנו ואת התכונות בהם אין טעם שנתעקש להגדילם.

ידיעת עצמנו מאפשרת לנו להתחבר למי שאנחנו ולא לרצות להיות מי שאנחנו לא. 

סיפור:
פעם שאלו את הרבי מקוצק: מדוע אתה מתאמץ כל כך בעבודת ה' , האם אתה רוצה להיות משה רבינו? 
זו הייתה תשובתו: לא, אני רוצה להיות הרבי מקוצק. 
תשובתו צריכה להדהד בנפשנו.
אדם צריך לרצות להיות מי שהוא, אולם תחילה עליו לדעת מי הוא.

מה בקורס?
כל אדם מורכב מג' מקדמי נפש, ו' חלקים היוצרים את המרחב הנפשי שלו, ונקודת התכלית אליה יגיע בסוף התהליך ויטעם משהו מתכלית זו במשך התהליך.

• בקורס זה אנו לומדים את חלקי הנפש.
• לומדים וחווים לזהות את מרכיבי הנפש ועוצמתם בנפשנו ובנפשם של האנשים אותם אנו מאבחנים.
• קורס זה חשוב מאוד למי שכבר מטפל וגם למי שרוצה להתחיל להיות מטפל.
• הקורס כולל 10 מפגשים של 3 שעות אקדמיות.
• בסוף הקורס כל משתתף בונה מפה אישיותית.
• מס' המשתתפים מוגבל לקבוצה קטנה – מתאפשרת התייחסות אישית לכל משתתף.
• מיקום – בצפון בדרום ובמרכז (בהמשך גם בירושלים).
• למסיימים בהצלחה תינתן תעודת מאבחן בשיטת "המרחבים המשותפים"

הרב אדם סיני
מייסד שיטת "מרחבים משותפים" 
המיוסדת על תובנות מפנימיות התורה וחכמת הקבלה.
unnamed-15-1...
unnamed-15-1...
shutterstock...
מהי "תורת המרחבים"?

נפש האדם היא מרחב הבנוי משישה ממדים, כמבנה ה"מגן דוד".
את המרחב שיוצרים ששת קצוות מגן הדוד אפשר לאזן, להעצים ולחוות בנפשינו ממש.

ממציא שיטת המרחבים
הרב אדם סיני, בוגר ינ"ר לייעוץ זוגי והנחיית קבוצות, שלוחה של אוניברסיטת בר-אילן.
מומחה בתורת המרחבים, מלמד קבלה בתורת בעל הסולם כ-16 שנה.
מחבר ספרים, "התורה, האדם ומה שביניהם" ו-"מועדי ישראל, האדם ומה שביניהם".
heart-love-w...
unnamed-15-1...
_____-1_3